بیماری گیاهان زراعیٍ باغی زینتی جالیزی
شانکر کفکی بادام

  این بیماری نخستین بار در بعضی از مناطق بادام خیز استان آذربایجان شرقی مشاهده شد. نگارنده به همراه همکاران دیگر به منظقه  عزیمت واز باغهای بادام صوفیان، شبستر، گوگان و عجب شیر بازدیدکرد. درصد درختان مبتلا به این بیماری حدود 1 درصد برآورد شد (اشکان وهمکاران، 1366). درصد درختهای بیمار در عجب شیر بیشتر از مناطق دیگر بود. مدتها بعد، مطالعات اولیه در مورد این بیماری به  وسیله محمدی پور( 1383) به عمل آمد. نامبرده می نویسد:« بیماری مذکور از سال 1368 با افزایش سطح زیرکشت باغها و رواج ارقام بادام دیرگل اصلاح شده در برخی از مناطق استان آذربایجان شرقی ظهور کرد».

+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 23:25  توسط موسوی  |